Ръководител: доц. д-р Георги Донев


кабинет 493, Учебен корпус 1
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Секретар
Гергана Ангелова
кабинет 349 Учебен корпус 1
тел: +359-73-588 514
e-mail:
 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Катедрен ECTS координатор
гл. ас. д-р Силвия Кръстева
кабинет 496 Учебен корпус 1

тел +359-73-588 378
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Катедра "Философия" осигурява обучението по бакалавърските и магистърските програми на специалност Философия и е част от структурата на Философския факултет на ЮЗУ. В състава на катедрата влизат четирима хабилитирани преподаватели, от които един професор - доктор на философските науки, един професор, двама доценти, и трима главни асистенти - доктори. Преподавателите от Катедра "Философия" са ангажирани и с курсове по философски дисциплини в специалности от други факултети.

Образователни приоритети на Катедра "Философия" са базисни историко-философски и теоретични дисциплини. Основни историко-философски дисциплини са Антична философия, Философия на Средновековието и Ренесанса, Немска класическа философия, Философия на Новото време - 19-ти век; базисните теоретични дисциплини са Онтология, Гносеология, Логика, Философска логика, Философия на историята, Феноменология, Философска антропология. Преподавателите от Катедра "Философия" притежават професионална компетентност и налагат академични стандарти за високо качество и значими постижения в образованието по философия.

Катедра "Философия" развива интензивна научно-изследователска дейност.  Приоритети са изследванията в областта на трансценденталната логика и метафизиката, феноменологията, антропологията,философия на историята. Ежегодно се организират конференции, резултатите от които се издават от Университетското издателство на ЮЗУ. Постигнатите резултати са представителни в национален мащаб. Към катедрата е учреден "Център за немски идеализъм". Сайт на "Център за немски идеализъм": http://zdi.swu.bg/

От 2014 г. е учреден и "Център по философия и психоанализа".

Катедра "Философия" активно развива и научно-изследователската дейност на студентите от специалност Философия чрез включването им в научни проекти. Резултатите от изследователската дейност на студентите са публикувани в поредица  "Философски опити", том І - том XIII. От 2004 г. е основан философски клуб "Аргумент", който издава ежегодно студентски философски вестник "Аргумент" - 30 броя към 2017 г. Към Катедра "Философия" са учредени философски клуб "Аргумент" и "Клуб на младия психоаналитик".

Сайтът на катедра "Философия": http://philosophy-swu.blogspot.com/