Програма еразъм за трансфер на преподаватели и студенти

КОНКУРС ПО ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ+"  ЗА СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ, ПРЕПОДАВAТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ

за академичната 2020/2021 г.

Югозападният университет "Неофит Рилски" обявява конкурси за мобилност по програма "Еразъм+" за студенти, докторанти, преподаватели и служители за учебната 2020/2021 г. Пълният списък с чуждестранните университети, част от партньорската ни мрежа, е наличен ТУК.

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19,          формулярите за кандидатстване (Student Application Form) за студенти и докторанти, и (Application Form) за преподаватели и служители се подава електронно на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Всички останали документи посочени в обявата ще се подават след започване на присъственото обучение.

Периодът за кандидатстване е 27 февруари - 31 май 2020 г. (вкл.).

Продължителност на студентската и докторантската мобилности: от 90 дни до 12 месеца.

Продължителност на мобилности за преподаватели и служители: до 5 работни дни.

Необходими документи за мобилност на студенти и докторанти:

 • Попълнен формуляр за кандидатстване (Student Application Form) - подава се онлайн на адреc: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • Студентите подават уверение от Учебен отдел за успех от всички предходни семестри. Докторантите подават копие от заповедта за зачисляване  - документите се депозират в каб. 107 на Ректората преди провеждането на събеседването.
 • Сертификат за владеене на английски език или езика на приемащата страна (ако е приложимо).

Размерът на стипендията за студенти и докторанти е в размер на 470 - 520 евро на месец в зависимост от приемащата държава.

Кой може да участва ?
Всеки  действащ студент и докторант в Югозападния университет "Неофит Рилски", който отговаря на следните критерии:

 • Да е гражданин на Република България,  официално признат  за бежанец, лице без гражданство, постоянно  или временно пребиваващ чужденец, с постоянна или временна адресна регистрация в България;
 • Към датата на заминаване студентът да е завършил първи курс на обучение - Всички първокурсници могат да кандидатстват;
 • Студентът да има среден успех от минимум 4.50 от всички предходни семестри;
 • Да владее английски език или езика на приемащата страна.

 

Каква е процедурата?

 • Формата за кандидатстване се подава онлайн на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., уверенията за успех (за студенти) и заповедите за зачисляване (за докторанти) се подават в каб. 107 на Ректората преди провеждането на събеседване.
 • Ако отговарят на посочените по-горе условия, студентите и докторантите се явяват на събеседване пред комисия в съответния факултет.
 • След провеждане на събеседването резултатите се обявяват публично.
 • Класираните студенти и докторанти преминават инструктаж за подробно запознаване с документите, сроковете и процедурите за апликиране в чуждестранните университети.

 

Необходими документи за преподаватели и служители

 • Форма за кандидатстване (Application Form) - подава се електронно на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;
 • Одобрен договор за преподаване (Staff Mobility Agreement for teaching) (ако е приложимо);
 • Покана (Letter of Invitation) от приемащата страна (ако е приложимо).

Каква е процедурата?

 • Кандидатът подава електронно документите на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;
 • Преподавателят се явява на събеседване с членовете комисията във факултета.

За информация и въпроси: Отдел "Международни образователни програми и сътрудничество", каб. 107 в Ректората

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
тел: 0886 62 79 04

Свържи се

Акредитация

Качество

PopUp Aholic

НОВО!!! ЗАПОВЕД НА ДЕКАНА. МОЛЯ СВАЛЕТЕ ЗАПОВЕДТА ОТ ТУК

 

Изпитите във Философския факултет ще се проведат от дистанция

Считано от 21 октомври 2020 г. семестриалните изпити за студентите в задочна форма на обучение от всички специалности от ОКС „Бакалавър“ във Философския факултет, предвидени за редовната и поправителната изпитна сесия, ще се проведат неприсъствено – от дистанция. За провеждането на изпитите ще се използват наличните платформи за електронно обучение, електронна поща и други онлайн контакти между преподаватели и студенти.

Минало (Архив)

© 2020 Department of Communicational and Technical Support @ SWU