Проекти

Проект по ФНИ на тема: „Дигиталната медийна грамотност в контекста на „общество на знанието“: състояние и предизвикателства“ - Първи етап

 

Supporting and Implementing Plans for Gender Equality in Academia and Research (SPEAR)/ Проектът SPEAR (Подкрепа и въвеждане на планове за равнопоставеност между жените и мъжете в академичните среди и научноизследователската дейност)Тук/ Download

 

Свържи се

Акредитация

Качество

Минало (Архив)

© 2020 Department of Communicational and Technical Support @ SWU