ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„ТРАНСФОРМАЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В ГЛОБАЛНИЯ СВЯТ”

Философският факултет на Югозападен университет "Неофит Рилски" организира Юбилейна международна мултидисциплинарна конференция на тема "Трансформации и предизвикателства в глобалния свят", която се проведе от 15 до 17 октомври 2020 г.

Конференцията беше посветена на 25-годишния юбилей на Философски факултет.

В рамките на тридневното събитие се представиха над 130 доклади на български и чуждестранни учени в следните научни направления: Философия, Психология, Социология, Политически науки.

На 15 октомври взеха участие с пленарни доклади изявени учени, сред които: проф. дфн Нонка Богомилова (България), проф дсн Валентина Миленкова (България), проф. Eileen Barker, професор Емеритус по социология на религията в London School of Economics, действителен член на Британската Академия и на Академията за социални науки, Носител на Ордена на Британската империя (Великобритания), проф. Victor Roudometof (Кипър), проф. Zoran Matevski (Република Северна Македония), проф. Maria Hämmerli (Швейцария), проф. Manuel Jacinto Roblizo Colmenero (Испания), проф. Sarah Demmrich (Германия), проф. Nikolay Milkov (Германия).

В деня на откриването, освен пленарните доклади, бе представена и пенталогията за критическа метафизика на проф. дфн Валентин Канавров, дългогодишен преподавател във Философски факултет и международно признат учен.

В юбилейната международна конференция свои доклади изнесоха участници от България, Канада, Индия, Нигерия, Италия, Испания, Германия, Швейцария, Великобритания, Кипър, Украйна, Румъния, Гърция, Република Северна Македония, Албания, Русия и др.

Поради настъпилата ситуация в световен мащаб във връзка с COVID-19 конференцията се проведе не само във физически присъствен формат, но и с паралелни онлайн сесии.

 

Научен комитет на конференцията:

Проф. д-р Борислав Юруков - председател

Проф. д-р Борис Манов

Доц. д-р Иванка Станкова

Проф. дфн Валентин Канавров

Проф. дсн Валентина Миленкова

Проф. дфн Георги Фотев

Проф. дсн Добринка Пейчева

Проф. дпсн Людмил Кръстев

Доц. д-р Антоанета Николова

Доц. д-р Петя Пачкова

Prof. Eileen Barker, PhD; FAcSS; FBA; OBE, United Kingdom

Prof. Graham Parkes, PhD, Austria

Prof. Nikolay Milkov, PhD,  Germany

Prof. Victor Roudometof, PhD, Cyprus

Prof. Zoran Matevski, PhD, R. North Macedonia

Dr. hab. Lidia Guzy, PhD, Ireland

Dr. Manuel Jacinto Roblizo Colmenero, PhD, Spain

Dr. Maria Hämmerli, PhD, Switzerland

 

Организационен комитет на конференцията:

Доц. д-р Марио Маринов - председател

Доц. д-р Антоанета Николова

Доц. д-р Гергана Попова

Доц. д-р Силвия Кръстева

Доц. д-р Стоил Мавродиев

Гл. ас. д-р Диляна Керанова

Ас. д-р Емелина Заимова

Ас. д-р Татяна Петкова

Ас. д-р Цветелина Хаджиева

Конференцията се организира със съдействието на Фонд „Научни изследвания“ (административен договор № КП-06-МНФ/18 от 24.09.2020 г.).

Свържи се

Акредитация

Качество

Минало (Архив)

© 2020 Department of Communicational and Technical Support @ SWU