Информация за катедра "Психология"

Ръководител:

 проф. д.пс.н Людмил Кръстев

Кабинет 327, Учебен корпус 1
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Секретар:
Гергана Ангелова
кабинет 349 Учебен корпус 1
тел: +359-73-588 514
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Катедрен ECTS координатор
проф. д-р Станислава Стоянова
кабинет 305 Учебен корпус 1
Тел./Факс: +359-73-588 378
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

КАТЕДРА „ПСИХОЛОГИЯ“

Катедра "Психология" осигурява обучението по бакалавърските и магистърските програми на специалност "Психология" и е част от структурата на Философския факултет на ЮЗУ.

Академичният състав на катедрата включва общо 16 щатни преподаватели, които притежават необходимия профил и квалификация за обезпечаване на качествено обучение на студентите от специалност Психология – трима професори, шестима доценти, трима главни асистенти и четирима асистенти. Преподавателите от Катедра "Психология" са ангажирани и с курсове в специалности от други факултети.

Глобалната цел на обучението по специалност "Психология" е свърза­на с подготовка на висококвалифицирани специалисти на равнището на световната психологическа наука и практика, можещи и желаещи да оказват психологическа помощ в различни области на живота. Съобразно променените изисквания на пазарната икономика в стра­ната е проектиран и професионалния облик на завършващите специалност Психология студенти.

Материално-техническата база на катедра Психология отговаря на всички съвременни изисквания за обезпечаване на високо ниво както на обучението и практическата подготовка на студентите, така и на научноизследователската дейност на преподаватели и студенти.

Според групирането на психологическите науки в света, научно - изследователската дейност на катедра Психология, се осъществява в няколко насоки:

  • когнитивни психологически науки
    • o психология на личността
  • социална психология
    • o превантивна психология
  • трудова психология.

Преподаватели от катедрата са главни редактори на сп. „Psychological thought“, индексирано в SCOPUS. Катедрата издава и Годишник по Психология.

Към катедрата функционира „Лабораторен комплекс по Психология».

Свържи се

Акредитация

Качество

Минало (Архив)

© 2020 Department of Communicational and Technical Support @ SWU