Информация за катедра "Психология"

Ръководител:

 проф. д.пс.н Людмил Кръстев

Кабинет 327, Учебен корпус 1
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Секретар:
Гергана Ангелова
кабинет 349 Учебен корпус 1
тел: +359-73-588 514
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Катедрен ECTS координатор
проф. д-р Станислава Стоянова
кабинет 305 Учебен корпус 1
Тел./Факс: +359-73-588 378
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

КАТЕДРА „ПСИХОЛОГИЯ“

Катедра "Психология" осигурява обучението по бакалавърските и магистърските програми на специалност "Психология" и е част от структурата на Философския факултет на ЮЗУ.

Академичният състав на катедрата включва общо 16 щатни преподаватели, които притежават необходимия профил и квалификация за обезпечаване на качествено обучение на студентите от специалност Психология – трима професори, шестима доценти, трима главни асистенти и четирима асистенти. Преподавателите от Катедра "Психология" са ангажирани и с курсове в специалности от други факултети.

Глобалната цел на обучението по специалност "Психология" е свърза­на с подготовка на висококвалифицирани специалисти на равнището на световната психологическа наука и практика, можещи и желаещи да оказват психологическа помощ в различни области на живота. Съобразно променените изисквания на пазарната икономика в стра­ната е проектиран и професионалния облик на завършващите специалност Психология студенти.

Материално-техническата база на катедра Психология отговаря на всички съвременни изисквания за обезпечаване на високо ниво както на обучението и практическата подготовка на студентите, така и на научноизследователската дейност на преподаватели и студенти.

Според групирането на психологическите науки в света, научно - изследователската дейност на катедра Психология, се осъществява в няколко насоки:

  • когнитивни психологически науки
    • o психология на личността
  • социална психология
    • o превантивна психология
  • трудова психология.

Преподаватели от катедрата са главни редактори на сп. „Psychological thought“, индексирано в SCOPUS. Катедрата издава и Годишник по Психология.

Към катедрата функционира „Лабораторен комплекс по Психология».

Свържи се

Акредитация

Качество

PopUp Aholic

НОВО!!! ЗАПОВЕД НА ДЕКАНА. МОЛЯ СВАЛЕТЕ ЗАПОВЕДТА ОТ ТУК

 

Изпитите във Философския факултет ще се проведат от дистанция

Считано от 21 октомври 2020 г. семестриалните изпити за студентите в задочна форма на обучение от всички специалности от ОКС „Бакалавър“ във Философския факултет, предвидени за редовната и поправителната изпитна сесия, ще се проведат неприсъствено – от дистанция. За провеждането на изпитите ще се използват наличните платформи за електронно обучение, електронна поща и други онлайн контакти между преподаватели и студенти.

Минало (Архив)

© 2020 Department of Communicational and Technical Support @ SWU