ФНИ № Н 25_4    

„Дигиталната медийна грамотност в контекста на „общество на знанието“: състояние и предизвикателства“

проф. дсн Валентина Миленкова, Югозападен университет „Неофит Рилски“- ръководител на проекта

 

МАТЕРИАЛИ

 

РЕЗУЛТАТИ

Кръгла маса „Дигитализация, дигитална грамотност и култура“ 4.10.2021 г.

Интервю по Радио Благоевград за дигитализацията и нейните измерения

 

ПУБЛИКАЦИИ

Конференции 1 етап

Публикации 1 етап

Публикации 2 етап

Конференции 2 етап

Свържи се

Акредитация

Качество

Минало (Архив)

© 2020 Department of Communicational and Technical Support @ SWU