Ръководител

проф. д-р Борис Манов

кабинет 495
Учебен корпус 1
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Секретар

Силвия Тодорова

кабинет 497
Учебен корпус 1
тел: +359-73-588 505
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Катедрен ECTS координатор

гл. ас. д-р Татяна Петкова

кабинет 494
Учебен корпус 1
тел: +359882938240
e-mail:
 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

КАТЕДРА „ФИЛОСОФСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ“

Катедра „Философски и политически науки“ се състои от 17 преподаватели: трима професори, шестима доценти, четирима главни асистенти и четирима асистенти, двама доктори на науките.

Катедрата осигурява обучението в специалност „Философия“ и специалност „Политология“ – ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ и ОНС „Доктор“.

Катедрата организира обучението по пет магистърски програми: „Социални и културни политики на Европейския съюз“, „Практическа философия“, „Гражданско образование“, „Философия“, „Философия и психоанализа“.

Катедрата обучава докторанти по „Политология“, „Социална философия“, „История на философията“ и „Съвременни философски теории“.

Катедрата провежда курс СДК, както и паралелно с основния курс обучение за придобиване на педагическа правоспособност – „Учител по Философия“ и „Учител по Гражданско образование“.

Към катедрата функционират „Център за немски идеализъм“ (http://zdi.swu.bg/), „Център по философия и психоанализа“ и „Център за изследвания и разпространение на политически и философски идеи" (www.centrerdppi.com), който издава, имащото международен редакционен съвет, научно електронно списание Notabene (www.notabene-bg.org), индексирано в европейската база за научни данни ERIH PLUS.

Ежегодно се организират семинари и конференции, в които взимат участие, както членовете на катедрата, така и учени от страната и чужбина. Резултатите от конференциите се публикуват в сборници, издадени от престижни научни издателства.

Катедрата активно развива и научно-изследователската дейност на студентите от двете специалности чрез включването им в научни проекти. Резултатите от изследователската дейност на студентите са публикувани в поредица  "Философски опити". Към катедрата са учредени философски клуб „Аргумент“, който издава ежегодно студентски философски вестник „Аргумент“, „Клуб на младия психоаналитик“ и „Клуб на младия политолог“, който организира дискусии и срещи с изтъкнати политици и политически анализатори.

От 2010 г. катедрата издава Годишник на Катедра „Философски и политически науки“.

В рамките на Програма „Еразъм Плюс“ студенти и преподаватели от катедрата активно участват в международен студентски и преподавателски обмен.

Фейсбук страница: https://www.facebook.com/philosophyinswu