ЧЛЕНОВЕ НА ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ НА ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

 • Проф. д-р Борис Манов
 • Проф. дфн Валентин Канавров
 • Доц. д-р Георги Донев
 • Проф. дпсн Людмил Кръстев
 • Доц. д-р Иван Кръстев
 • Доц. д-р Русанка Манчева
 • Доц. д-р Стоил Мавродиев
 • Доц. д-р Мария Мутафова
 • Проф. д-р Станислава Стоянова
 • Доц. д-р Наташа Ангелова
 • Доц. д-р Биляна Йорданова
 • Доц. д-р Жеко Кьосев
 • Проф. дсн Валентина Миленкова
 • Доц. д-р Марио Маринов
 • Доц. д-р Антоанета Николова
 • Доц. д-р Камен Лозев
 • Доц. д-р Петя Пачкова
 • Доц. д-р Силвия Кръстева
 • Доц. д-р Гергана Попова
 • Гл. ас. д-р Георги Величков
 • Гл. ас. д-р Ирина Топузова
 • Гл. ас. д-р Петрана Стойкова
 • Гл. ас. д-р Нина Мирева - Илиева
 • Иво Минков
 • Фатме Мерсимова

Свържи се

Акредитация

Качество

PopUp Aholic

НОВО!!! ЗАПОВЕД НА ДЕКАНА. МОЛЯ СВАЛЕТЕ ЗАПОВЕДТА ОТ ТУК

 

Изпитите във Философския факултет ще се проведат от дистанция

Считано от 21 октомври 2020 г. семестриалните изпити за студентите в задочна форма на обучение от всички специалности от ОКС „Бакалавър“ във Философския факултет, предвидени за редовната и поправителната изпитна сесия, ще се проведат неприсъствено – от дистанция. За провеждането на изпитите ще се използват наличните платформи за електронно обучение, електронна поща и други онлайн контакти между преподаватели и студенти.

Минало (Архив)

© 2020 Department of Communicational and Technical Support @ SWU