ЧЛЕНОВЕ НА ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ НА ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

 • Проф. д-р Борис Манов
 • Проф. д-р Георги Апостолов
 • Проф. дфн Валентин Канавров
 • Доц. д-р Георги Донев
 • Проф. дпсн Людмил Кръстев
 • Доц. д-р Иван Кръстев
 • Проф. д-р Иванка Асенова
 • Доц. д-р Русанка Манчева
 • Доц. д-р Стоил Мавродиев
 • Доц. д-р Мария Мутафова
 • Проф. д-р Станислава Стоянова
 • Доц. д-р Жеко Кьосев
 • Проф. дсн Валентина Миленкова
 • Доц. д-р Марио Маринов
 • Доц. д-р Антоанета Николова
 • Доц. д-р Камен Лозев
 • Доц. д-р Петя Пачкова
 • Доц. д-р Силвия Кръстева
 • Доц. д-р Гергана Попова
 • Гл. ас. д-р Георги Величков
 • Гл. ас. д-р Ирина Топузова
 • Гл. ас. д-р Петрана Стойкова
 • Гл. ас. д-р Нина Мирева - Илиева
 • Иво Минков
 • Фатме Мерсимова

Свържи се

Акредитация

Качество

PopUp Aholic

Изпитите във Философския факултет ще се проведат от дистанция

Считано от 21 октомври 2020 г. семестриалните изпити за студентите в задочна форма на обучение от всички специалности от ОКС „Бакалавър“ във Философския факултет, предвидени за редовната и поправителната изпитна сесия, ще се проведат неприсъствено – от дистанция. За провеждането на изпитите ще се използват наличните платформи за електронно обучение, електронна поща и други онлайн контакти между преподаватели и студенти.

Минало (Архив)

© 2020 Department of Communicational and Technical Support @ SWU