ЧЛЕНОВЕ НА ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ НА ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

 • Проф. д-р Борис Манов
 • Проф. дфн Валентин Канавров
 • Проф. дпсн Людмил Кръстев
 • Доц. д-р Иван Кръстев
 • Доц. д-р Русанка Манчева
 • Доц. д-р Стоил Мавродиев
 • Доц. д-р Мария Мутафова
 • Проф. д-р Станислава Стоянова
 • Доц. д-р Наташа Ангелова
 • Доц. д-р Биляна Йорданова
 • Доц. д-р Жеко Кьосев
 • Проф. дсн Валентина Миленкова
 • Доц. д-р Марио Маринов
 • Доц. д-р Антоанета Николова
 • Доц. д-р Петя Пачкова
 • Доц. д-р Силвия Кръстева
 • Доц. д-р Гергана Попова
 • Гл. ас. д-р Георги Величков
 • Гл. ас. д-р Петрана Стойкова
 • Гл. ас. д-р Нина Мирева - Илиева
 • Иво Минков
 • Фатме Мерсимова

Свържи се

Акредитация

Качество

Минало (Архив)

© 2020 Department of Communicational and Technical Support @ SWU