ФНИ № Н 25_4    

„Дигиталната медийна грамотност в контекста на „общество на знанието“: състояние и предизвикателства“

 проф. дсн Валентина Миленкова, Югозападен университет „Неофит Рилски“- ръководител на проекта

Свържи се

Акредитация

Качество

Минало (Архив)

© 2020 Department of Communicational and Technical Support @ SWU