Годишник на катедра "Философски и политически науки"

 100172

ЗА НАС:

"Годишникът" е научно-методическо списание на катедра „Философски и политически науки” на ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград. Той има за цел да даде възможност за публикуване на резултатите от научните изследвания на преподавателите и докторантите от катедрата, както и да стимулира научните търсения и дискусии чрез представяне на материали на изявени учени в областите на философията и политологията от страната и чужбина. Заедно с това се цели и подпомагането на учебния процес и повишаване нивото на самостоятелната работа и творческите изяви на студентите.

"Годишникът" се издава като печатно издание от 2011 г., а от 2019 г. той започва да излиза в електронен вариант. Той се поддържа от редакционна колегия в състав: Проф. д-р Борис Манов (главен редактор), доц. д-р Антоанета Николова, доц. д-р Гергана Попова.

УКАЗАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАТИИТЕ --> СВАЛИ

ТОЗИ БРОЙ:

ГОДИШНИК НА КАТЕДРА "ФИЛОСОФСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ" №12/2022 --> Свали

 

АРХИВ:;

ГОДИШНИК НА КАТЕДРА "ФИЛОСОФСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ" №11/2021 --> Свали

ГОДИШНИК НА КАТЕДРА "ФИЛОСОФСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ" №10/2020 --> СВАЛИ

ГОДИШНИК НА КАТЕДРА "ФИЛОСОФСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ" №9/2019 --> СВАЛИ

ГОДИШНИК НА КАТЕДРА "ФИЛОСОФСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ" №8/2018 --> СВАЛИ

Свържи се

Акредитация

Качество

Минало (Архив)

© 2020 Department of Communicational and Technical Support @ SWU