Ръководител:

 проф. д.н. Валентина Миленкова       

Кабинет 351, Учебен корпус 1
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Секретар
Гергана Ангелова
кабинет 349 Учебен корпус 1  
тел: +359-73-588 514
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Катедрен ECTS координатор   
доц д-р Марио Маринов
кабинет 350  Учебен корпус 1
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


КАТЕДРА „СОЦИОЛОГИЯ“

 Катедра Социология“ се състои от 9 щатни преподаватели, от които 1 професор и доктор на социологическите науки, 2 доценти доктори, 4 главни асистенти доктори и 2 асистенти, от които 1доктор.

Специалност Социология осигурява редовно и задочно обучение (4 години) в бакалавърска степен и възможност за продължаване в три магистърски програми (Социология и антропология на религията, Социологически изследвания и политически маркетинг, Социален мениджмънт и публични комуникации) и докторска програма по Социология.

Студентите получават основни познания по широк кръг социологически дисциплини като: въведение в социологията, социология на религията, социология на образованието, социология на комуникациите, социология на политиката, история на социологията, качествени методи, количествени методи, социология на традиционните и модерните общества, социална психология, социология на стратификацията и неравенствата, изследвания на маркетинга и рекламата, социология на културата, социология на правото, социална статистика, статистически методи в социологията, SPSS, нови религиозни движения, политически маркетинг, социология на пола и др.

Освен традиционните лекционни курсове и семинари, дискусии, интерактивни методи на преподаване, акцентът пада и върху практически знания, участие в емпирични изследвания, компютърно обучение, обработка и анализ на данни. Специфичното за обучението по Социология е въвеждането на летен социологически стаж в края на третата учебна година.

Преподавателският екип към катедрата е съставен от висококвалифицирани учени, които са специализирали във водещи научни центрове, между които Университета в Лунд, Университета на Калифорния в Санта Барбара, Централноевропейския университет, London School of Economics, Залцбургския глобален семинар, Университета в Кьолн и др. В рамките на Програма Еразъм Плюс студенти и преподаватели от катедра Социология активно участват в международен студентски и преподавателски обмен.

Преподавателите от катедра Социология имат значими публикации, както и богат опит в провеждането на емпирични социологически изследвания.

Научно-изследователската дейност на катедрата е свързана и с провеждането научни конференции, докладите от които се публикуват в специални сборници. Активно се работи и за включването на студенти в семинари, кръгли маси и различни проекти.

Към катедрата е създадена „Лаборатория за социологически изследвания“ и Международен академичен семинар Медии и образование.

Катедрата издава двуезично електронно научно списание „Проблеми на постмодерността“. Списанието е индексирано в редица световни научни бази данни като: ERIH PLUS, ROAD, CEEOL, Google Scholar, MIAR, DOAJ и др.

Адрес на списанието: www.pmpjournal.org

Желаещите студенти, могат да получат допълнителна учителска правоспособност, паралелно с основното си обучение или в курс за следдипломна квалификация.

Свържи се

Акредитация

Качество

Минало (Архив)

© 2020 Department of Communicational and Technical Support @ SWU