Ръководител: проф. д.н. Валентина Миленкова

Кабинет 351, Учебен корпус 1
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Секретар
Гергана Ангелова
кабинет 349 Учебен корпус 1
тел: +359-73-588 514
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Катедрен ECTS координатор
доц д-р Марио Маринов
кабинет 350  Учебен корпус 1
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

КАТЕДРА СОЦИОЛОГИЯ

Катедра "Социология" е в състава на Философски факултет и се състои от 9 щатни преподаватели, от които 2 професори доктори на социологическите науки, 2 доценти доктори, 4 главни асистенти доктори и 1 асистент доктор.

Обучението  по специалността  се осъществява в рамките на Философски факултет на Югозападен университет "Неофит Рилски" и се провежда от катедра "Социология". Специалността осигурява редовно и задочно обучение (4 години) в бакалавърска степен и възможност за продължаване в три магистърски програми (Социология и антропология на религията, Социологически изследвания и политически маркетинг, Социален мениджмънт и публични комуникации)  и  и докторска програма по социология.

Студентите получават основни познания по широк кръг социологически дисциплини като: въведение в социологията, социология на религията, социология на образованието, социология на комуникациите, социология на политиката, история на социологията,  качествени методи, количествени методи, социология на традиционните и модерните общества, социална психология, социология на стратификацията и неравенствата, изследвания на маркетинга и рекламата, социология на културата, социология на правото, социална статистика, нови религиозни движения, политически маркетинг, социология на пола и др.

Освен традиционните лекционни курсове и семинари, дискусии, интерактивни методи на преподаване, акцентът попада и върху практически знания, участие в емпирични изследвания, компютърно обучение, обработка и анализ на данни. Специфичното за обучението по социология е въвеждането на летен социологически стаж в края на третата учебна година.

Преподавателският екип към катедрата е съставен от висококвалифицирани учени, които са специализирали във водещи  научни центрове, между които Университета в Лунд, Университета на Калифорния в Санта Барбара, Централноевропейския университет, London School of Economics, Залцбургския глобален семинар, Университета в Кьолн и др. В рамките на Програма "Еразъм Плюс" преподаватели и студенти от катедра "Социология" активно участват в международен студентски и преподавателски обмен.

Преподавателите от катедра "Социология" имат значими публикации, както и богат опит в провеждането на емпирични социологически изследвания.

Научно-изследователската дейност на катедрата е свързана и с провеждането научни конференции, докладите от които се  публикуват в специални сборници. Активно се работи и за включването на студенти в семинари, кръгли маси и различни проекти.

Към катедрата е създадена Лаборатория за социологически изследвания и Международен академичен семинар "Медии и образование".

Проблеми на постмодерността“ е двуезично електронно научно списание, което стартира през 2011 г. по идея на - проф. Добринка Пейчева, която е негов главен редактор оттогава. То е орган на Международния  академичен семинар „Медии и образование“ към катедра „Социология“, ЮЗУ „Неофит Рилски“ и на Института за управление на комуникациите. В списанието, което излиза в 3 броя на година, специално поканени редактори подготвят и публикуват специализирани тематични броеве.

“Проблеми на постмодерността” е индексирано в редица световни научни бази данни като: ERIH PLUS, ROAD, CEEOL, Google Scholar, MIAR, DOAJ и др.

В редакционния състав на списанието влизат световно известни имена от Франция, Дания, Португалия, Испания, Кипър, Израел, Мароко, Полша, Словения, Румъния, Албания и др, както и утвърдени български учени от няколко университета.

Адрес на списанието: www.pmpjournal.org

Желаещите студенти, могат да получат допълнителна учителска правоспособност, паралелно с основното си обучение или в курс за следдипломна квалификация.

Свържи се

Акредитация

Качество

PopUp Aholic

НОВО!!! ЗАПОВЕД НА ДЕКАНА. МОЛЯ СВАЛЕТЕ ЗАПОВЕДТА ОТ ТУК

 

Изпитите във Философския факултет ще се проведат от дистанция

Считано от 21 октомври 2020 г. семестриалните изпити за студентите в задочна форма на обучение от всички специалности от ОКС „Бакалавър“ във Философския факултет, предвидени за редовната и поправителната изпитна сесия, ще се проведат неприсъствено – от дистанция. За провеждането на изпитите ще се използват наличните платформи за електронно обучение, електронна поща и други онлайн контакти между преподаватели и студенти.

Минало (Архив)

© 2020 Department of Communicational and Technical Support @ SWU