Ръководител:

 проф. д.н. Валентина Миленкова       

Кабинет 351, Учебен корпус 1
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Секретар
Гергана Ангелова
кабинет 349 Учебен корпус 1  
тел: +359-73-588 514
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Катедрен ECTS координатор   
доц д-р Марио Маринов
кабинет 350  Учебен корпус 1
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


КАТЕДРА „СОЦИОЛОГИЯ“

 Катедра Социология“ се състои от 9 щатни преподаватели, от които 1 професор и доктор на социологическите науки, 2 доценти доктори, 4 главни асистенти доктори и 2 асистенти, от които 1доктор.

Специалност Социология осигурява редовно и задочно обучение (4 години) в бакалавърска степен и възможност за продължаване в три магистърски програми (Социология и антропология на религията, Социологически изследвания и политически маркетинг, Социален мениджмънт и публични комуникации) и докторска програма по Социология.

Студентите получават основни познания по широк кръг социологически дисциплини като: въведение в социологията, социология на религията, социология на образованието, социология на комуникациите, социология на политиката, история на социологията, качествени методи, количествени методи, социология на традиционните и модерните общества, социална психология, социология на стратификацията и неравенствата, изследвания на маркетинга и рекламата, социология на културата, социология на правото, социална статистика, статистически методи в социологията, SPSS, нови религиозни движения, политически маркетинг, социология на пола и др.

Освен традиционните лекционни курсове и семинари, дискусии, интерактивни методи на преподаване, акцентът пада и върху практически знания, участие в емпирични изследвания, компютърно обучение, обработка и анализ на данни. Специфичното за обучението по Социология е въвеждането на летен социологически стаж в края на третата учебна година.

Преподавателският екип към катедрата е съставен от висококвалифицирани учени, които са специализирали във водещи научни центрове, между които Университета в Лунд, Университета на Калифорния в Санта Барбара, Централноевропейския университет, London School of Economics, Залцбургския глобален семинар, Университета в Кьолн и др. В рамките на Програма Еразъм Плюс студенти и преподаватели от катедра Социология активно участват в международен студентски и преподавателски обмен.

Преподавателите от катедра Социология имат значими публикации, както и богат опит в провеждането на емпирични социологически изследвания.

Научно-изследователската дейност на катедрата е свързана и с провеждането научни конференции, докладите от които се публикуват в специални сборници. Активно се работи и за включването на студенти в семинари, кръгли маси и различни проекти.

Към катедрата е създадена „Лаборатория за социологически изследвания“ и Международен академичен семинар Медии и образование.

Катедрата издава двуезично електронно научно списание „Проблеми на постмодерността“. Списанието е индексирано в редица световни научни бази данни като: ERIH PLUS, ROAD, CEEOL, Google Scholar, MIAR, DOAJ и др.

Адрес на списанието: www.pmpjournal.org

Желаещите студенти, могат да получат допълнителна учителска правоспособност, паралелно с основното си обучение или в курс за следдипломна квалификация.

Свържи се

Акредитация

Качество

PopUp Aholic

НОВО!!! ЗАПОВЕД НА ДЕКАНА. МОЛЯ СВАЛЕТЕ ЗАПОВЕДТА ОТ ТУК

 

Изпитите във Философския факултет ще се проведат от дистанция

Считано от 21 октомври 2020 г. семестриалните изпити за студентите в задочна форма на обучение от всички специалности от ОКС „Бакалавър“ във Философския факултет, предвидени за редовната и поправителната изпитна сесия, ще се проведат неприсъствено – от дистанция. За провеждането на изпитите ще се използват наличните платформи за електронно обучение, електронна поща и други онлайн контакти между преподаватели и студенти.

Минало (Архив)

© 2020 Department of Communicational and Technical Support @ SWU