ПЪЛНИЯТ СЪСТАВ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ НА ФАКУЛТЕТА, ЗАЕДНО С ПУБЛИКАЦИИТЕ И ДЕЙНОСТИТЕ НА ВСЕКИ ЕДИН  МОЖЕ ДА ВИДИТЕ В ЕЛЕКТРОННАТА СИСТЕМА АИС НА СЛЕДНИЯТ ЛИНК:

https://ais.swu.bg/profiles?faculty=5

Преподавателите от Философски факултет

Катедра „Философски и политически науки“

1. Проф. д-р Борис Манов

2. Проф. дфн Валентин Канавров

3. Доц. дн Петя Пачкова

4. Доц. д-р Антоанета Николова

5. Доц. д-р Георги Донев

6. Доц. д-р Гергана Попова

7. Доц. д-р Камен Лозев

8. Доц. д-р Силвия Кръстева

9. Гл. ас. д-р Атанаска Чолакова

10. Гл. ас. д-р Георги Величков

11. Гл. ас. д-р Нина Мирева-Илиева

12. Гл. ас. д-р Татяна Петкова

13. Ас. д-р Иво Минков

14. Ас. д-р Невена Крумова

15. Ас. Георги Иванов

16. Ас. Стоян Стоянов

Катедра „Социология“

1. Проф. дсн Валентина Меленкова

2. Доц. д-р Жеко Кьосев

3. Доц. д-р Марио Маринов

4. Гл. ас. д-р Вера Велева

5. Гл. ас. д-р Диляна Керанова

6. Гл. ас. д-р Ивета Якова

7. Гл. ас. д-р Петрана Стойкова

8. Ас. д-р Владислава Ленджова

9. Ас. Анастас Ифандиев

Катедра „Психология“

1. Проф. дпсн Людмил Кръстев

2. Проф. д-р Иванка Асенова

3. Проф. д-р Станислава Стоянова

4. Доц. д-р Биляна Йорданова

5. Доц. д-р Иван Кръстев

6. Доц. д-р Мария Мутафова

7. Доц. д-р Наташа Ангелова

8. Доц. д-р Русанка Манчева

9. Доц. д-р Стоил Мавродиев

10. Гл. ас. д-р Гергана Станоева

11. Гл. ас. д-р Ирина Топузова

12. Гл. ас. д-р Теодор Гергов

13. Ас. д-р Емелина Заимова-Цанева

14. Ас. д-р Кристина Стоянова

15. Ас. д-р Николай Иванчев

16. Ас. д-р Цветелина Хаджиева

Свържи се

Акредитация

Качество

PopUp Aholic

НОВО!!! ЗАПОВЕД НА ДЕКАНА. МОЛЯ СВАЛЕТЕ ЗАПОВЕДТА ОТ ТУК

 

Изпитите във Философския факултет ще се проведат от дистанция

Считано от 21 октомври 2020 г. семестриалните изпити за студентите в задочна форма на обучение от всички специалности от ОКС „Бакалавър“ във Философския факултет, предвидени за редовната и поправителната изпитна сесия, ще се проведат неприсъствено – от дистанция. За провеждането на изпитите ще се използват наличните платформи за електронно обучение, електронна поща и други онлайн контакти между преподаватели и студенти.

Минало (Архив)

© 2020 Department of Communicational and Technical Support @ SWU