ПЪЛНИЯТ СЪСТАВ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ НА ФАКУЛТЕТА, ЗАЕДНО С ПУБЛИКАЦИИТЕ И ДЕЙНОСТИТЕ НА ВСЕКИ ЕДИН  МОЖЕ ДА ВИДИТЕ В ЕЛЕКТРОННАТА СИСТЕМА АИС НА СЛЕДНИЯТ ЛИНК:

https://ais.swu.bg/profiles?faculty=5

Преподавателите от Философски факултет

Катедра „Философски и политически науки“

1. Проф. д-р Борис Манов

2. Проф. дфн Валентин Канавров

3. Доц. дн Петя Пачкова

4. Доц. д-р Антоанета Николова

5. Доц. д-р Гергана Попова

6. Доц. д-р Силвия Кръстева

7. Гл. ас. д-р Георги Величков

8. Гл. ас. д-р Нина Мирева-Илиева

9. Гл. ас. д-р Татяна Петкова

10. Ас. д-р Иво Минков

11. Ас. д-р Невена Крумова

12. Ас. Георги Иванов

13. Ас. Стоян Стоянов

Катедра „Социология“

1. Проф. дсн Валентина Меленкова

2. Доц. д-р Жеко Кьосев

3. Доц. д-р Марио Маринов

4. Гл. ас. д-р Вера Велева

5. Гл. ас. д-р Диляна Керанова

6. Гл. ас. д-р Ивета Якова

7. Гл. ас. д-р Петрана Стойкова

8. Ас. д-р Владислава Ленджова

9. Ас. Анастас Ифандиев

Катедра „Психология“

1. Проф. дпсн Людмил Кръстев

2. Проф. д-р Станислава Стоянова

3. Доц. д-р Биляна Йорданова

4. Доц. д-р Иван Кръстев

5. Доц. д-р Мария Мутафова

6. Доц. д-р Наташа Ангелова

7. Доц. д-р Русанка Манчева

8. Доц. д-р Стоил Мавродиев

9. Гл. ас. д-р Гергана Станоева

10. Гл. ас. д-р Теодор Гергов

11.  Гл.ас. д-р Емелина Заимова-Цанева

12. Гл ас. д-р Цветелина Хаджиева

13. Ас. д-р Симона Николова

14. Ас. д-р Николай Иванчев

15. Ас. д-р Десислава Дренска

Свържи се

Акредитация

Качество

Минало (Архив)

© 2020 Department of Communicational and Technical Support @ SWU