Комисия по качеството за Философски факултет:

Председател: Доц. д-р Петя Пачкова ( и катедрен отговорник на катедра ФПН)
Членове:          Гл. ас. д-р Диляна Керанова (катедра Социология)
                           Гл. ас. д-р Атанаска Чолакова (катедра Философия)
                           Доц. д-р Стоил Мавродиев (катедра Психология)
                           Докторант – Райчо Цветин
                           Студент – Спас Генчев, специалност Политология 3 курс
                           Потребител: ас. д-р Анелия Стефанова

Свържи се

Акредитация

Качество

PopUp Aholic

Изпитите във Философския факултет ще се проведат от дистанция

Считано от 21 октомври 2020 г. семестриалните изпити за студентите в задочна форма на обучение от всички специалности от ОКС „Бакалавър“ във Философския факултет, предвидени за редовната и поправителната изпитна сесия, ще се проведат неприсъствено – от дистанция. За провеждането на изпитите ще се използват наличните платформи за електронно обучение, електронна поща и други онлайн контакти между преподаватели и студенти.

Минало (Архив)

© 2020 Department of Communicational and Technical Support @ SWU