Комисия по качеството за Философски факултет:

Председател: Доц. д-р Петя Пачкова ( и катедрен отговорник на катедра ФПН)
Членове:          Гл. ас. д-р Диляна Керанова (катедра Социология)
                           Гл. ас. д-р Атанаска Чолакова (катедра Философия)
                           Доц. д-р Стоил Мавродиев (катедра Психология)
                           Докторант – Райчо Цветин
                           Студент – Спас Генчев, специалност Политология 3 курс
                           Потребител: ас. д-р Анелия Стефанова

Свържи се

Акредитация

Качество

PopUp Aholic

НОВО!!! ЗАПОВЕД НА ДЕКАНА. МОЛЯ СВАЛЕТЕ ЗАПОВЕДТА ОТ ТУК

 

Изпитите във Философския факултет ще се проведат от дистанция

Считано от 21 октомври 2020 г. семестриалните изпити за студентите в задочна форма на обучение от всички специалности от ОКС „Бакалавър“ във Философския факултет, предвидени за редовната и поправителната изпитна сесия, ще се проведат неприсъствено – от дистанция. За провеждането на изпитите ще се използват наличните платформи за електронно обучение, електронна поща и други онлайн контакти между преподаватели и студенти.

Минало (Архив)

© 2020 Department of Communicational and Technical Support @ SWU