Списък на преподавателите и тяхното приемно време за зимен семестър на учебната 2022/2023 година

КАТЕДРА „ФИЛОСОФСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ“

 

КАТЕДРА „СОЦИОЛОГИЯ“КАТЕДРА "ПСИХОЛОГИЯ"

 

 

Свържи се

Акредитация

Качество

Минало (Архив)

© 2020 Department of Communicational and Technical Support @ SWU